مقاله ها

 

 کدو(گفت و شنود)


گفت: شرکت فرودگاه‌های ایران یک هواپیمای «فلایت چک» را که قیمت آن ۳ میلیون یورو بوده است به قیمت 11 میلیون یورو خریده است!

گفتم: مگر برای خرید مناقصه نمی‌گذارند تا از شرکتی خرید کنند که کمترین قیمت را پیشنهاد می‌کند؟!

گفت: البته که مناقصه گذاشته‌اند و یکی از شرکت‌های فروشنده قیمت همان هواپیما را ۳ میلیون یورو اعلام کرده ولی شرکت فرودگاه‌ها از شرکتی که قیمت را چند برابر اعلام کرده بود، خرید کرده است!

گفتم: یعنی در خرید یک هواپیما 4 برابر قیمت اصلی هپل‌هپو شده است؟!

گفت: چه عرض کنم؟! فکرش را بکن که چه وعده‌هایی داده بودند و چی شده؟!

گفتم: به قول شاعر؛

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
هندونه کاشتیم، کدو برداشتیم!