مقاله ها

 

خسته!(گفت و شنود)گفت: یک کانال تلگرامی که بهایی‌ها مدیریت آن را برعهده دارند و چند تن از فراریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 در استخدامش هستند، بدجوری علیه رئیس قوه قضائیه شایعه‌پراکنی می‌کند.

گفتم: پس انتظار داشتی بهایی‌ها از رئیس قوه قضائیه که مواضع سختی علیه اسرائیل و فتنه‌گران وطن‌فروش دارد، تعریف و تمجید کنند؟!

گفت: این کانال تلگرامی آشکارا از آمریکا و فتنه‌گران حمایت می‌کند و به‌طور تلویحی از داعش هم دفاع می‌کند.

گفتم: برای رئیس قوه قضائیه چه افتخاری از این بالاتر که بهایی‌ها و داعشی‌ها و فتنه‌گران وطن‌فروش دشمن او باشند.

گفت: این بهایی‌های حیوونکی را بگو که هنوز نفهمیده‌اند وقتی از یک‌طرف در حمایت از اسرائیل و بهایی‌ها و داعشی‌ها و فتنه‌گران آمریکایی - اسرائیلی یقه چاک می‌دهند و در همان حال علیه افرادی نظیر رئیس قوه قضائیه شایعه می‌سازند، زور الکی زده و خودشان را خسته کرده‌اند.

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو سوار الاغ بود و از کوچه‌ای می‌گذشت، یکی از رهگذران گفت؛ خسته نباشی! و یارو گفت؛ من که سوار الاغ هستم خسته نمی‌شوم! و رهگذر گفت؛ با تو نبودم که، به الاغ گفتم!