جرثومه فساد!(گفت و شنود)

 

گفت: روزنامه ایران نوشته است چون تعدادی بر اثر استفاده از مشروبات‌الکلی مسموم می‌میرند باید صرف مشروبات الکلی آزاد شود تا شرابخواران از مشروبات الکلی استاندارد استفاده کنند!

گفتم: به جهنم که می‌میرند. چشمشان کور، عرق کوفت نکنند تا سقط نشوند! اصلا این جرثومه‌های پلیدی برای چه باید زنده باشند؟!

گفت: تازه روزنامه ایران که این غلط‌های زیادی را کرده است، 
ارگان رسمی دولت هم هست!

گفتم: چشم دولت روشن با این روزنامه‌اش!


گفت: روزنامه ایران درباره زنان بدکاره خیابانی هم همین پیشنهاد را داده و خواستار آزادی شغلی آنها شده است!


گفتم: در جلسه خواستگاری مادر داماد از مادر عروس پرسید؛ کبریت دارید؟ داماد می‌خواد سیگار بکشه! مادر عروس گفت؛ مگه سیگاریه؟ مادر داماد گفت؛ نه، عرق خورده هوس سیگار کرده! پرسید؛ عرق‌خور هم هست؟! 

گفت؛ در قمار باخته بود ناراحت شده عرق خورده! پرسید؛ یعنی قمارباز هم هست؟! گفت؛ توی زندان یاد گرفته! پرسید؛ خلافکار هم هست؟! گفت؛ آدم کشته بود افتاده بود زندان! مادر عروس بلند شد از اتاق بیرون بره مادر داماد پرسید؛ میری کبریت بیاری، گفت؛ می‌رم آر‌پی‌جی بیارم که زمین رو از لوث وجود او پاک کنم!

 

دسته: گفت و شنود