ماکارونی دراز! (گفت و شنود)


گفت: نتانیاهو با یک توپ فوتبال به تلویزیون رژیم صهیونیستی آمده و خطاب به مردم ایران گفته است شما در زمین فوتبال با قدرت ظاهر شدید و نشان دادید که می‌توانید آنچه در ابتدا ناممکن به نظر می‌رسد را ممکن کنید.

گفتم: بر منکرش لعنت، مثلا خیلی‌ها تصور می‌کردند اسرائیل شکست‌ناپذیر است ولی ما پوزه این حیوان وحشی را به خاک مالیده‌ایم و...

گفت: منظورش این است که ایران از حمایت نیروهای مقاومت دست بردارد!

گفتم: و جان و مال و نوامیس مردم را به تروریست‌های تکفیری و ارتش‌های کودک‌کش رژیم صهیونیستی و آمریکا و... بسپارد!

گفت: او می‌گوید که رسیدن به آن روز، بزرگ‌ترین آرزوی اسرائیل است!

گفتم: یارو خواب دید که داره بزرگ‌ترین و درازترین ماکارونی دنیا رو می‌خوره، وقتی از خواب پرید متوجه شد که نصف کش شلوارش رو خورده!

دسته: گفت و شنود