موش! (گفت و شنود)
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: در بررسی‌های مجلس معلوم شده است که تعداد 100‌مدیر دوتابعیتی و دارای «گرین‌کارت» هستند!

گفت: یکی از همین دوتابعیتی‌ها که در وزارت نفت بود، چند روز قبل 100 میلیارد تومان اختلاس کرد و رفت کانادا.
گفتم: مگر دولت اعلام نکرده بود که مدیر دوتابعیتی نداریم؟!

گفت: باید یک سال دیگر صبر می‌کردند تا 99 مدیر دوتابعیتی باقیمانده هم اختلاس کنند و فرار کنند تا با خیال راحت بگویند دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم!

گفتم: چه عرض کنم؟! یک موش در دفترچه خاطراتش با تعجب نوشته بود؛ عجب آدم‌هایی هستند؟‌ از یک طرف طرح مبارزه با موش به تصویب می‌رسانند و از طرف دیگر، سمینار پنیر برگزار می‌کنند!

دسته: گفت و شنود