دیوانه (گفت و شنود)

 
  گفت: ترامپ باز هم تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرد و حاضر نشد از برجام خارج شود.

گفتم: ولی گفته بود که دیگر تمدید نمی‌کند! و از برجام خارج می‌شود!

گفت: مرد حسابی! برجام کلاه گشادی است که با هزار زحمت و دوز و کلک بر سر ایران گذاشته‌اند، چرا باید از آن خارج شوند و این امتیاز بزرگ را از دست بدهند؟!

گفتم: ولی می‌گفتند ترامپ دیوانه است و بعید نیست از برجام خارج شود!

گفت: اولاً که خودش را به دیوانگی زده است. ثانیاً آنهایی که در آمریکا افسار این دیوانه را در دست دارند به او اجازه نمی‌دهند برجام را که یک سند طلایی برای آمریکاست کنار بگذارد و ثالثاً اگر دیوانه است چرا همه اقداماتش علیه ایران است؟!

گفتم: یارو در آسیاب به نوبت ایستاده بود که گندمش را آرد کند و در این فاصله از کیسه‌های گندم دیگران مشت مشت روی کیسه خودش می‌ریخت. آسیابان داد زد این چه کاری است؟ و یارو جواب داد مگر نمی‌دانی که من دیوانه‌ام؟! آسیابان گفت؛ اگر دیوانه‌ای چرا از کیسه خودت روی کیسه دیگران نمی‌ریزی؟!

 

دسته: گفت و شنود