طنز دکتر سلام قسمت ۱۷۹ + فیلم

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی زنونابین»؛

 

 

مجموعه طنز دکتر سلامفیلم طنز دکتر سلام ۱۷۲

 

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛

 مجموعه طنز دکتر سلام

 

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۷

 

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛


مجموعه طنز دکتر سلام


فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۵


ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛

 

مجموعه طنز دکتر سلام

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۲

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۲


ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛

 

مجموعه طنز دکتر سلام

صفحه1 از3