قبیله(گفت و شنود)گفت: یوکیا آمانو مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود تأکید کرده است که ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است.

گفتم: طرف مقابل چی؟!


گفت: در این خصوص حرفی نزده است.


گفتم: ولی ادعای «نیکی هیلی» را هم تکرار کرده و گفته است؛ براساس برجام بازرسی از همه مراکز نظامی و غیرنظامی ایران امکان‌پذیر است!


گفت: ولی دولتمردان می‌گفتند، آژانس مانع زیاده‌خواهی آمریکا خواهد بود و...!!


گفتم: مثل همیشه فریب خورده‌اند... یارو وارد یک قبیله دورافتاده شد و پرسید آیا در قبیله شما هنوز هم افراد آدمخوار وجود دارند؟ رئیس قبیله گفت؛ نه قربان! یک تعدادی آدمخوار باقی‌ مانده بودند که هفته قبل آنها را خوردیم!

 

محل تبلیغات شما