سقوط 3314 واحدی شاخص کل بورس تهران

روند شاخص کل نشان می دهد که این متغیر در اردیبهشت ماه امسال، با کاهشی سه هزار و 314 واحدی همراه شده است و در آخرین روز این ماه بر روی عدد 63 هزار و 703 واحد ایستاد.
گروه بورس-در اردیبهشت ماه امسال، تعداد 12 میلیارد و 186 میلیون سهم به ارزش 25 هزار و 595 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

به گزارش آخرین خبر و به نقل ازبولتن نیوز، معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه امسال، طی یک میلیون و 40 هزار و 684 دفعه انجام گرفت که این داد و ستدها را 314 هزار و 578 خریدار انجام دادند.

آمارها نشان می دهد از میان خرید و فروش های انجام شده، تعداد 10 میلیارد و 701 میلیون سهم به ارزش 23 هزار و 919 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شد. این معاملات در یک میلیون و 39 هزار و 381 دفعه به ثبت رسید. بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه تعداد 20 روز فعالیت داشت.

همچنین از ابتدای امسال، سرمایه گذاران بورسی تعداد 39 میلیارد و 246 میلیون سهم را به ارزش 71 هزار و 592 میلیارد ریال خریداری کرده اند. این معاملات در دو میلیون و 616 هزار و 736 دفعه انجام شده است. این در حالی است که در 38 روز فعالیت بورس اوراق بهادار، تعداد 713 هزار و 358 سهام دار در این بازار، اقدام به داد و ستد کرده اند.

مسیر شاخص در اردیبهشت

روند شاخص کل نشان می دهد که این متغیر در اردیبهشت ماه امسال، با کاهشی سه هزار و 314 واحدی همراه شده است و در آخرین روز این ماه بر روی عدد 63 هزار و 703 واحد ایستاد.

این متغیر بازار سرمایه، از ابتدای سال 1.9 درصد رشد را در پرونده کاری خود ثبت کرده است. در عین حال شاخص شناور هم در پایان اردیبهشت ماه به 73 هزار و 152 واحد رسید.

آمارها نشان می دهد که شاخص بازار اول هم در پایان اردیبهشت ماه به رقم 46 هزار و 75 واحد و شاخص بازار دوم به 130 هزار و 741 واحد رسید. در عین حال، شاخص صنعت در آخرین روز اردیبهشت ماه به 52 هزار و 325 واحد رسید.

معاملات اوراق مشارکت

در دومین ماه سال 94، تعداد 372 هزار و 24 برگه اوراق مشارکت به ارزش 370 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران خریداری شد. این در حالی است که از ابتدای امسال، دو میلیون و 674 هزار و 572 برگه اوراق مشارکت به ارزش دو هزار و 673 میلیارد ریال در بورس خریداری شده است.

محل تبلیغات شما