پاسخ رهبر انقلاب به دانشجویی که تصویب برجام را به رهبری نسبت داد


رهبر معظم انقلاب فرمودند: به آن صورتی که به برجام عمل شد، خیلی اعتقاد نداشتم و بارها به مسئولان تذکر دادم.

 

محل تبلیغات شما